viva-tref-zdrava-hrana-slider2

Viva Tref je kompanija koja je standardizovala i isprobala svoj poslovni koncept, prenosiv na budućeg primaoca franšize. Višegodišnje poslovno iskustvo  omogućilo je uspešan, efikasan i savremen sistem poslovanja u oblasti proizvodnje i prodaje proizvoda zdrave hrane. Visoki standardi doprineli su  veliku poslovnu reputaciju i ugled u zemlji. Glavne karakteristike naše kompanije kao davaoca franšize jesu:

– Jedinstvenost – koncept koji ima veliki potencijala za širenje
– Profitabilnost – koncept koji primaocu franšize pruza mogućnost povraćaja ulozenih sredstava
– Sistematičnost – detaljno definisan sistem poslovanja
– Laka prenosivost – znanje i iskustvo su lako prenosivi primaocu franšize

Ulaskom u franšizno poslovanje Viva Tref će vam omogućiti:

– Prodajnu moć poznatog brenda i kvalitetne usluge
– Konstantnu pomoć tokom poslovanja
– Brzo, efikasno i sigurno postavljanje i širenje posla
– Kontuiranu razmenu iskustava i dobrih poslovnih ideja u sistemu
– Konstantna logistička podrška
– Definisane orijentire profitabilnosti

viva tref zdrava hrana

Primalac franšize moze biti pravno ili fizičko lice koje potpisivanjem franšiznog ugovora prihvata ulazak u sistem rada davaoca franšize, koji će od tada činiti njegov sistem poslovanja.

Od primaoca franšize očekujemo da budu energični, kreativni, spremni na naporan rad. Tražimo ljude spremne da prihvate naš način rada, naše procedure i programe, koji su se pokazali kao više nego uspešni. Potrebni su nam ljudi željni uspeha, ljudi koji imaju viziju i koji su svesni da uvek postoji prostor za dalji napredak. Primaoci franšize treba da budu timski orijentisani, spremni da prihvate naša standarde poslovanja, kao i periodične kontrole. Iskustvo u oblasti trgovine je poželjeno, ali nije neophodan uslov. Takođe, poželjno je iskustvo u vođenju sopstvene firme ili rad na nekim rukovodeimj pozicijama u preduzeću.

zdrava hrana viva tref slika2

Viva Tref veliku pažnju posvećuje odabiru kandidata za primaoce franšize, smatrajući to najbitnijim segmentom za uspeh.

U potrazi smo za primaocima fransize, koji su poslovno orijentisani, spremni na naporan i timski rad, kao i da poštuju standarde poslovanja kompanije Viva Tref.

S tim u vezi kreirali smo upitnik koji se nalazi u nastavku i ovom prilikom Vas molimo da na sva pitanja odgovorite iskreno, što je moguće preciznije, kako bismo stvorili što realniju sliku o Vama kao potencijalnom primaocu franšize. Popunjavanje upitnika je prvi korak u procesu uspostavljanja saradnje, a rezultati će nam pomoći da uvidimo da li se uklapate u profil osobe koju tražimo, odnosno da li ispunjavate osnovne kriterijume.

koraci

Koraci

-Popuniti upitnik i poslati
-Nakon uredno popunjenog i poslatog upitnika očekujte poziv i zakazivanje sastanka, ukoliko ste prošli prvu selekciju
– Potpisivanje ugovora o poverljivosti
– Održavanje nekoliko sastanaka radi upoznavanja i procene o eventualnoj saradnji
– Ukoliko potencijalni primalac franšize dobije pozitivnu ocenu od strane Viva Tref-a sledi potpisivanje predugovora
– Registracija firme
– Pronalaženje adekvatnog lokala
– Opremanje lokala
– Potpisivanje ugovora o franšizingu
– Početak rada

UPITNIKDaNe


DaNe


DaNe


DaNeDaNe


DaNe


DaNe


DaNe


DaNeDaNeDaNe


DaNe
Zahvaljujemo Vam na Vašem vremenu i trudu da popunite ovaj upitnik.

Izjava o privatnosti

Uveravamo Vas da ćemo sve podatke o Vama, čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i ostalim važećim zakonima.

Vaši podaci neće biti korišćeni ni pod kakvim okolnostima, niti davani trećim licima, niti institucijama bez Vaše saglasnosti i dozvole, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

viva tref zdrava hrana

Cena za jednu franšizu:

– Cena jednokratne ulazne naknade u  iznosu od 1.000€, u koju je uračunato brendiranje objekta, u skladu sa vizuelnim identitetom Viva Tref-a.
– Neophodno prvo punjenje u vrednosti 3.500 – 4.000€
– Prva uplata je uvek avansna, dok su kasnija trebovanja na odlozeno placanje, definisane Ugovorom o fransizingu.

Sadržaj paketa:

– Brendiranje izloga u skladu sa vizuelnim identitetom Viva Tref-a
– Logistička podrška

viva tref zdrava hrana

Za više informacija:
011/ 2761514

vivatref@eunet.rs

Višnjička 74, Beograd